Tools
Publications

Original articles in indexed journals

De Mol E, Szulc E, Di Sanza C, Martínez-Cristóbal P, Bertoncini CW, Fenwick RB, Frigolé-Vivas M, Masín M, Hunter I, Buzón V, Brun-Heath I, García J, De Fabritiis G, Estébanez-Perpiñá E, McEwan IJ, Nebreda ÁR, Salvatella X. Regulation of Androgen Receptor Activity by Transient Interactions of Its Transactivation Domain with General Transcription Regulators. Structure, 2017

De Mol E, Szulc E, Di Sanza C, Martínez-Cristóbal P, Bertoncini CW, Fenwick RB, Frigolé-Vivas M, Masín M, Hunter I, Buzón V, Brun-Heath I, García J, De Fabritiis G, Estébanez-Perpiñá E, McEwan IJ, Nebreda ÁR, Salvatella X. Regulation of Androgen Receptor Activity by Transient Interactions of Its Transactivation Domain with General Transcription Regulators. Structure, 2017 PMID: 29225078 DOI: 10.1016/j.str.2017.11.007

2017Site Information