Tools
Publications

De Mol E, Szulc E, Di Sanza C, Martínez-Cristóbal P, Bertoncini CW, Fenwick RB, Frigolé-Vivas M, Masín M, Hunter I, Buzón V, Brun-Heath I, García J, De Fabritiis G, Estébanez-Perpiñá E, McEwan IJ, Nebreda ÁR, Salvatella X. Regulation of Androgen Receptor Activity by Transient Interactions of Its Transactivation Domain with General Transcription Regulators. Structure, 2018; 26(1): 145-152. e3

De Mol E, Szulc E, Di Sanza C, Martínez-Cristóbal P, Bertoncini CW, Fenwick RB, Frigolé-Vivas M, Masín M, Hunter I, Buzón V, Brun-Heath I, García J, De Fabritiis G, Estébanez-Perpiñá E, McEwan IJ, Nebreda ÁR, Salvatella X. Regulation of Androgen Receptor Activity by Transient Interactions of Its Transactivation Domain with General Transcription Regulators. Structure, 2018; 26(1): 145-152. e3 PMID: 29225078 DOI: 10.1016/j.str.2017.11.007

2018Site Information