Tools
Publications

Book chapters -

Guigó R. La biología computacional. IN: Bertranpetit J. La Biología a l´alba d´un nou mil·leni. Barcelona: Treballs de la Societat Catalana de Biologia; 2000. Volum 50 p. 93-102.

Guigó R. La biología computacional. IN: Bertranpetit J. La Biología a l´alba d´un nou mil·leni. Barcelona: Treballs de la Societat Catalana de Biologia; 2000. Volum 50 p. 93-102.

2000Site Information