Tools
Publications

Original articles in indexed journals -

Guigó R. L´eclosió d´una nova disciplina científica. Annals de Medicina 2004; 87(2): 76-80.

2004Site Information