GRIB. Research Unit on Biomedical Informatics

News & activities

New intogen web to explore driver genes across cancer types

Coinciding with the publication of their latest paper "In Silico Prescription of Anticancer Drugs to Cohorts of 28 Tumor Types Reveals Targeting Opportunities", on March the 9th, the Biomedical genomics group has crafted a new IntOGen interface which presents the results of the analysis of somatic mutations across almost 7000 cancer samples from 28 different cancer types to identify driver genes. More information at the Computational Oncogenomics blog

More info...

Investigadors del GRIB publiquen el treball més exhaustiu sobre teràpies dirigides a alteracions genòmiques del càncer fet fins ara

Un estudi publicat a la revista Cancer Cell co-supervisat per Nuria López Bigas i Abel Gonzalez-Pérez, investigadors del grup de Genòmica Biomèdica del GRIB, ha analitzat les dades de seqüenciació de tumors que han estat generades durant els darrers anys – majoritàriament a través dels estudis sota els consorcis internacionals de TCGA (The Cancer Genome Atlas) i ICGC (International Cancer Genome Consortium) - per avaluar quina és l'aplicabilitat teòrica de les teràpies dirigides que ja es troben disponibles i les que estan en vies de desenvolupmant per al tractament de vint-i-vuit tipus dels càncers més prevalents en la població humana.

Com a resultat, tot i que només en un 6% dels pacients es pot prescriure una de les teràpies dirigides que actualment ja estan aprovades en les guies clíniques, l'estudi identifica fins a un 40% dels tumors en què potencialment es podria fer servir un d'aquests fàrmacs que ja es troben aprovats per a una altra indicació.

L'estudi permet quantificar fins a quin punt fàrmacs que ja s'han demostrat eficaços clínicament per perfils concrets de pacients podrien ser útils per a nous casos”, diu Carlota Rubio-Pérez, primera signant del treball: “Els fàrmacs ja aprovats tenen l'avantatge que es coneixen en més detall els seus mecanismes d'acció, així com el seu perfil d'administració i de seguretat en els malalts, sent candidats ideals per estudiar-ne el seu ús per a noves indicacions”.

More info...

More news RSS

Last project

iPIE

The project iPIE: "Intelligence Led Assessment of Pharmaceuticals in the Environment", aims to develop a predictive framework that utilise existing information and in silico models to support more intelligent environmental testing of pharmaceuticals in development and to prioritise legacy pharmaceuticals for full environmental risk assessment and/or environmental (bio) monitoring. European project funded by IMI for the period 2015-2017.

More projects

Last publications

  • Segura J, Marín-Lopez MA, Jones PF, Oliva B, Fernandez-Fuentes N. VORFFIP-Driven Dock: V-D2OCK, a Fast and Accurate Protein Docking Strategy. PLoS One, 2015; 10(3):e0118107. . PMID: 25763838 . DOI: doi: 10.1371/journal.pone.0118107. eCollection 2015..
  • Carrio P, Lopez O, Sanz F, Pastor M. eTOXlab, an open source modeling framework for implementing predictive models in production environments. Journal of Cheminformatics, 2015; 7:8. PMID: 25774224 . DOI: 10.1186/s13321-015-0058-6.
  • Rubio-Perez C, Tamborero D, Schroeder MP, Antolin A, Deu-Pons J, Perez-Llamas C, Mestres J, Gonzalez-Perez A, Lopez-Bigas N. In Silico Prescription of Anticancer Drugs to Cohorts of 28 Tumor Types Reveals Targeting Opportunities. Cancer Cell, 2015; 27; 3: 319-321. PMID: 25759023 . DOI: 10.1016/j.ccell.2015.02.007.
  • Radó-Trilla N, Arató K, Pegueroles C, Raya A, de la Luna S, Alba MM. Key role of amino acid repeat expansions in the functional diversification of duplicated transcription factors. bioRxiv, 2015 DOI: 10.1101/014910.

More publicationsSite Information

Warning: Unknown: 1 result set(s) not freed. Use mysql_free_result to free result sets which were requested using mysql_query() in Unknown on line 0