GRIB. Research Unit on Biomedical Informatics

News & activities

Bioinformatics Barcelona ja aplega més de 40 entitats entre universitats, centres de recerca i empreses

La plataforma Bioinformatics Barcelona (BIB) va presentar ahir, 22 d'abril, el seu Pla Estratègic, en un acte presidit per Antoni Castellà, secretari d’Universitats i Recerca, a CaixaForum Barcelona. El BIB té el suport de 44 entitats del sistema de recerca i industrial català, entre les quals estan l’IMIM i la UPF.

El Pla Estratègic defineix línies d’acció ens els àmbits de la visibilitat, la formació, la col·laboració interna i externa, i la recerca i transferència, com a prioritats estratègiques. Aquest pla concreta les accions a fer en els propers anys i és el resultat del procés de consulta i diàleg portat a terme amb tots els sectors implicats en el camp de la bioinformàtica, entesa com a l’aplicació de les ciències computacionals per al tractament de dades biològiques.

El BIB està presidit per Ana Ripoll, ex rectora de la UAB, i compta amb la direcció científica de Ferran Sanz, director del programa de Recerca en Informàtica Biomèdica, GRIB (UPF-IMIM). La Generalitat de Catalunya i l’Obra Social “la Caixa” donen suport a aquesta nova iniciativa.

More info...

Fragus

Recents avenços per a l'estudi de les proteïnes i les seves interaccions

El grup de recerca en Bioinformàtica Estructural del GRIB (IMIM-UPF) que lidera Baldo Oliva ha presentat dos servidors web que facilitaran l'estudi de les configuracions de proteïnes i l'expressió de gens que intervenen en la manifestació de diverses malalties.

Un dels servidors desenvolupats pel grup de recerca  en Bioinformàtica Estructural s'anomena FRAGRUS i està adreçat al disseny de proteïnes. Aquest treball publicat a Bioinformatics s'ha fet en col·laboració amb Narcís Fernández-Fuentes, cap de grup de Bioinformàtica a la Universitat de Aberystwyth (Regne Unit), investigador que està fent una estada de recerca de dos anys al GRIB gràcies a un ajut TecnioSpring d'ACC10.

L'altre servidor web desenvolupat es el GUILDify per a la caracterització fenotípica de gens.Com ha manifestat Baldo Oliva: "l'estudi de les interaccions físiques entre proteïnes codificades per gens implicats en malalties específiques ha permès fer servir el principi de "culpabilitat per associació" per tal de predir aquestes noves dianes"

More info...

More news RSS

Last project

Open PHACTS

The Open Pharmacological Concepts Triple Store project (Open PHACTS) will develop an open access innovation platform, called Open Pharmacological Space (OPS), via a semantic web approach. OPS will be comprised of data, vocabularies and infrastructure needed to accelerate drug- oriented research. The aim is to develop an enabling resource for drug discovery projects which is open to all users and freely available in the public domain. This european project is funded by IMI and has been recently extended until 2016.

http://www.openphacts.org/

More projects

Last publications

  • Marti-Solano M, Birney E, Bril A, Della Pasqua O, Kitano H, Mons B, Xenarios I, Sanz F. Integrative knowledge management to enhance pharmaceutical R&D. Nat Rev Drug Discov, 2014;13(4): 239-40. PMID: 24687050 . DOI: 10.1038/nrd4290.
  • Bravo A, Cases M, Queralt-Rosinach N, Sanz F, Furlong LI. A Knowledge-Driven Approach to Extract Disease-Related Biomarkers from the Literature. BioMed Research International, 2014; vol 2014, Article ID 253128, 11 pages DOI: 10.1155/2014/253128.
  • Vives-Adrian L, Lujan C, Oliva B, van der Linden L, Selisko B, Coutard B, Canard B, van Kuppeveld FJ, Ferrer-Orta C, Verdaguer N.The crystal structure of a Cardiovirus RNA-dependent RNA polymerase reveals an unusual conformation of the polymerase active site. J Virol, 2014. PMID: 24600002 .
  • Bonet J, Segura J, Planas-Iglesias J, Oliva B, Fernandez-Fuentes N. Frag'r'Us: knowledge-based sampling of protein backbone conformations for de novo structure-based protein design. Bioinformatics, 2014. PMID: 24603983 .

More publicationsSite Information